fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

czwartek, 1 lutego 2024

Zaproszenie na wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

 

Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów organizowane są nieprzerwanie od 2009 r. W 2023 r. odbyły się w Castel Gandolfo we Włoszech. Wzięli w nich udział artyści z Polski i Ukrainy. Wybierając tematy kolejnych plenerów staramy się odczytywać Ewangelię w kontekście czasów, w których przyszło nam żyć. Ostanie dwa lata naznaczone są bólem, goryczą i niepewnością, a także dojmująco odczuwaną rozłąką. Dramat wojny w Ukrainie uświadamia nam sens poświęcenia i ofiary, a także potrzebę wspólnoty i solidarności. Dlatego w 2023 r. tematem pleneru były słowa Jezusa: Oto syn Twój – oto Matka twoja – skierowane do Marii i św. Jana, wypowiedziane z krzyża. Teologowie nazywają je „testamentem z Krzyża”.

Prace namalowane w czasie pleneru prezentują artystyczne i duchowe poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania życia i wiary wobec brutalnej teraźniejszości i jakże niepewnej przyszłości. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprezentujemy blisko 60 prac. Nie wszystkie jednak powstały we Włoszech. Od czasu wybuchu wojny nasi lwowscy koledzy nie mogą opuścić Ukrainy. Ikony Danyly Movchana, Kostka Markovycha, Tarasa Kuziv i Ivana Daszki dołączyły do wystawy poplenerowej we Lwowie, w Galerii Dzyga.

Plener w Castel Gandolfo odbył się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.