fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

wtorek, 12 marca 2024

Wystawa w Bazylei

 


Na zaproszenie pastora Maxa Hartmanna w Bazylei (Reihen) 22 marca otworzymy przekrojową wystawę ikon powstałych w trakcie Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w latach 2012-2022. Gospodarzami naszej wystawy jest żeńskie zgromadzenie kobiet, które swoje życie poświęcają służbie bliźnim. Prowadzą szpital, w ich domu jest również galeria sztuki, gdzie do końca maja będzie prezentowanych ok. 60 prac malarzy z Polski i Ukrainy. W związku z wystawą u diakonis z Rehien wydaliśmy również broszurę w języku niemieckim.