fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2016


W dniach 4-18 września 2016 r. w Nowicy, w ośrodku Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta odbyły się VIII Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów. Tematem warsztatów była Apokalipsa. W plenerze wzięło udział 40 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Poplenerowe wystawy zostaną w 2016 r. zaprezentowane w Krynicy Zdroju, we Lwowie (październik), w Łucku (listopad) i w Rzeszowie (grudzień), w 2017 r. na Białorusi. Organizatorami warsztatów są: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, Katedra Sztuki Sakralnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie i Bractwo Sarepta.

Odmawiając Modlitwę Pańską wypowiadamy słowa – przyjdź Królestwo Twoje. W czasach kryzysów, zamętu i niepewności to wezwanie brzmi ze szczególną mocą. Dlatego zaproponowaliśmy artystom, aby w trakcie tegorocznego pobytu w Nowicy pochylili się nad tekstem Objawienia św. Jana – pełnym symboli obecnych w kulturze europejskiej (czterech jeźdźców apokalipsy, siedem pieczęci, siedem trąb i inne) jednocześnie niełatwym i z tego powodu często pomijanym. Apokalipsa św. Jana to księga o Boskiej opatrzności i prowadzeniu człowieka i wspólnoty Kościoła do doskonałości i zbawienia. Ostatnie jej rozdziały przedstawiają wizję niebieskiego Jeruzalem, a więc wspólnoty doskonałej, do której chrześcijanie dążą. Właśnie ta perspektywa wydała nam się niesłychanie ważna w kontekście dwóch tygodni pracy artystów w Nowicy. Dlatego też przedstawienie niebieskiego Jeruzalem autorstwa Gochy Kakabadze znalazło się na okładce niniejszej publikacji. Chcieliśmy bowiem, aby powstałe prace przypominały o przywoływanym przez świętego Jana celu wędrówki Kościoła razem i każdego z jego członków osobno.
Intencją organizatorów Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy jest stworzenie malarzom kontynuującym tradycję wschodniego malarstwa sakralnego możliwości poszukiwania indywidualnej formy wypowiedzi.  Swoją refleksję na temat Apokalipsy artyści przedstawili za pomocą różnych technik i odwołań kulturowych. Wśród powstałych prac znajdziemy nawiązania zarówno do ikony tradycyjnej, jak i ludowej, sztuki modernistycznej, abstrakcyjnej, minimalizmu i wielu innych. Celem, który przyświecał twórcom prezentowanych prac, była jednak próba dotarcia do odbiorcy z przesłaniem zawartym w Księdze, językiem współczesnym.

Katarzyna Jakubowska
Roman Zilinko
Mateusz Sora

Відмовляючи Молитву Господню говоримо слова – нехай прийде Царство Твоє. В часи криз, замішань і непевності це прохання звучить з особливою силою. Тому ми запропонували митцям, щоб в часі цьогорічного перебування у Новиці замислилися над текстом Одкровення св. Івана Богослова – наповненого символами, що присутні в європейській культурі (чотири вершники апокаліпсису, сім печатей, сім сурем та інші), і одночасно непростим і тому часто призабутим. Апокаліпсис св. Івана Богослова – це книга про Божественне провидіння і провадження людини й церковної спільноти до досконалості і спасіння. Останні розділи книги представляють візію Небесного Єрусалима, тобто досконалу спільноту, до котрої прагнуть християни. Властиво, ця перспектива видалася нам неймовірно важливою в контексті двотижневої праці художників в Новиці. Також з тієї ж причини зображення Небесного Єрусалиму авторства Гочі Какабадзе використано на обкладинці цього видання. Ми хотіли, щоб твори, які постануть, нагадували про описану св. Іваном ціль мандрівки Церкви загалом і кожного з її членів з осібна.
Задумом організаторів Міжнародного іконописного пленеру в Новиці є створення художникам, що продовжують традицію східного сакрального мистецтва, можливості пошуку індивідуальної форми висловлювання. Свої роздуми на тему Апокаліпсису митці представили за допомогою різних технік і культурних контекстів. З-посеред творів, що постали на пленері побачимо ті, що виконані  під впливом традиційної та народної ікони, а також модерного мистецтва, абстракції, мінімалізму і багатьох інших. Основною ціллю, що супроводжувала авторів презентованих творів, одначе, була спроба дійти до глядача з висловленим сучасною мовою посланням, що міститься в Книзі.

Publikacje warsztatowe:


Uczestnicy VIII edycji Warsztatów:

Komisarz:
Roman ZILINKO (Ukraina)

Uczestnicy: Daria KALIBERDA (Białoruś), Anton DAINEKO (Białoruś), Ekataryna DAINEKO (Białoruś), Natalia RUSETSKA (Ukraina), Ostap LOZINSKYJ (Ukraina), Oksana VYNNYCHOK (Ukraina), Andrij VYNNYCHOK (Ukraina), Olena MYKYTJUK (Ukraina), Danylo MOVCHAN (Ukraina), Kostyantyn MARKOVYCH (Ukraina), Olga MOROZ (Ukraina), Olya KRAWCHENKO (Ukraina), Orest RABYK (Ukraina), Anna KOLISNYK (Ukraina), ROMAN ZILINKO (Ukraina), Ulyana TOMKEVYCH (Ukraina), Taras NOVAK (Ukraina), Mykola MOLCHAN (Ukraina), Andryi KOMARNITSKY (Ukraina), Volodymyr TOPIJ (Ukraina), Liubov MYHAS (Ukraina), Mariia LEGINOVYCH (Ukraina), Sergii GEROSYMENKO (Ukraina), Olena SMAHA (Ukraina), Jaryna MOVCHAN (Ukraina), Kateryna HANEJCHUK (Ukraina), Olha POLOMANA (Ukraina), Olha HORODYSKA (Ukraina), Ulyana NYSHCHUK-BORYSIAK (Ukraina), Joanna ZABAGŁO (Polska), Katarzyna JAKUBOWSKA (Polska), Monika JEROMINEK (Polska), Anna MAKAĆ (Polska), Katarzyna BIENIASZ (Polska), Katarzyna WARAKSA (Polska), Marian Waldemar KUCZMA (Polska), Bartek RADZISZEWSKI (Polska), Tomasz ROLNIAK (Polska), Joanna MAZUS (Polska), Krzysztof SOKOLOVSKI (Litwa)Reportaż Regionalnej Telewizji Gorlickiej

Relacje prasowe i medialne:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz