fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2012


Organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, Bractwo Młodzieży Grekokatolickiej "Sarepta", "Drogę Ikony" oraz Katedrę Sztuki Sakralnej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych od 2009 r. corocznie, we wrześniu, warsztaty dla malarzy ikon gromadzą twórców z Polski, Ukrainy, Białorusi i Słowacji. Owocem ich spotkania, wspólnej modlitwy i pracy są prezentowane w niniejszym katalogu ikony. Do końca 2012 roku będzie je można zobaczyć na poplenerowych wystawach, które odbędą się w Krynicy Zdroju, Krakowie, Lwowie, Łucku i w Warszawie.

Intencją organizatorów jest stworzenie malarzom kontynuującym tradycję wschodniego malarstwa sakralnego możliwości poszukiwania indywidualnej formy wypowiedzi. Tegoroczne warsztaty były poświęcone Apostołom i Świętym Równym Apostołom. Do Nowicy przyjechali twórcy różnych wyznań: rzymscy katolicy, grekokatolicy i prawosławni, by z dala od miejsc codziennej pracy, przez dwa tygodnie uczestniczyć w życiu wspólnoty rozważającej i przeżywającej tajemnice powołania i bycia apostołem Jezusa Chrystusa. Bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym, towarzyszące wspólnej pracy twórcze napięcie, zrodziły dzieła odważnie ukazujące postacie posłańców i świadków Dobrej Nowiny.

Formuła i dorobek nowickich spotkań odpowiada na rosnące zainteresowanie ikoną środowisk poszukujących drogi do wspólnych korzeni chrześcijańskich. Dlatego organizatorzy warsztatów prezentują również, w Polsce i za granicą, przekrojowe wystawy prac powstałych w ich trakcie. W latach 2009-2012 w warsztatach w Nowicy wzięło udział ponad 60 malarzy z różnych krajów, reprezentujących różne Kościoły. Jest to niewątpliwy dowód, że dzięki ikonie możliwe jest przekraczanie granic i różnic religijnych.

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
Mateusz Sora
ks. Jan Pipka


Patronat nad warsztatami w Nowicy objęli:
  • Metropolita Przemysko-Warszawski, ks. abp Jan Martyniak
  • Konsul Generalny we Lwowie, Jarosław Drozd
  • Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Witalij Maksymenko

Materiały warsztatowe:

Napisali o warsztatach:


Sponsorzy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz