fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2011


W Nowicy, w położonym z dala od codziennego zgiełku ośrodku Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, ponownie spotkali się malarze ikon z Ukrainy, Polski, Słowacji i Białorusi, tym razem, by przybliżyć współczesnym bożych posłańców Starego Przymierza. Ikonopisanie w swojej istocie to ukazywanie - przez obraz - tajemnic Bożych zamiarów. Rolę tę teologia Starego Przymierza przypisywała Aniołom oraz prorokom. W czasach chrześcijańskich duch przekazu misteriów został powierzony nauczycielom wiary i teologom, do których tradycja Wschodu zalicza również ikonopisów. Ci, zebrani na nowickim plenerze, tworząc obrazy bożych posłańców, niejako przeglądali się w zwierciadle misji, której są uczestnikami. Mierząc się z tematami, organizując materię w pożądane formy i podporządkowując doczesne wiecznemu, stworzyli dzieła - owoce wiary i sztuki, które przemawiają językiem wyrazistym. Powstałe na III Międzynarodowych Warsztatach Ikonopisów prace stanowią traktaty z dziedziny bosko-ludzkiej historii. Ukazują w jaki sposób doświadcza się i przekazuje dalej słowo, które przez wiarę i działanie staje się ciałem.
Organizatorzy warsztatów, przygotowując ich trzecią edycję, trzymali się wypróbowanej formuły spotkania i wspólnej pracy ikonopisów obu kręgów tradycji Wschodu i Zachodu. Prezentowane prace świadczą o odwadze twórców, którzy odwołując się do dziedzictwa, otwarci są na współczesne środki artystycznego wyrazu. Twórcze napięcie pomiędzy kanonem i pragnieniem nadania dziełom znamion osobistego przeżywania zrodziło dzieła ciekawe i otwarte zarówno na odbiorcę poszukującego tradycji jak i nowoczesności.
Nowickie warsztaty dla malarzy ikon trwają dwa tygodnie. Mimo skromnych warunków pobytu rośnie liczba twórców, którzy chcą podporządkować się rytmowi dnia odmierzanemu przez pracę i modlitwę. Echa tego wydarzenia, dzięki poplenerowym wystawom, rozchodzą się szerokim kręgiem po miejscach, w których ikona wciąż jest obrazem żywym. Prace uczestników, prezentowane najpierw na wernisażu w kaplicy Zaśnięcia NMP w Nowicy, wędrują dalej przez Krynicę, Lublin, Lwów i Łuck, by w końcu roku dotrzeć do Warszawy. W roku 2010 ikony powstałe w trakcie II Międzynarodowych Warsztatów obejrzało ponad 5 tys. osób. Oznacza to, że spotkania w Nowicy odpowiadają zarówno na potrzebę tworzenia ikon jak i obcowania z nimi. Organizatorzy warsztatów starają się temu wyzwaniu sprostać.
ks. Jan Pipka, o. Jacek Wróbel SJ, Mateusz Sora
W trakcie warsztatów, 17 września odbyła się w Nowicy konferencja nt: „Boży Posłańcy Starego Przymierza. Ikonografia”. W konferencji udział wzięli prof. Karol Klauza (KUL), Jarosław Giemza (Muzeum w Łańcucie) prof. Roman Vasylyk (ASP we Lwowie), Magdalena Stasiak(UKSW) oraz Jakub Skrzypczak. Prace powstałe w trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane w Krynicy Zdroju (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Willa Romanówka, 24 września – 9 października), Lublinie (KUL, Galeria 1, 15 – 31 października) we Lwowie (Muzeum Etnograficzne 5 – 20 listopada), Łucku (Galeria Związku Malarzy Wołynia 25 listopada – 4 grudnia) oraz w Warszawie (Dom Polonii, 16 - 31 grudnia).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz