fb9bea27e44a82e990672bcec1c7e365.jpg
67f7f06a03a4c25cb5a33dd768ce27e2.png

Od 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy organizuje plenery dla malarzy zrzeszonych wokół współczesnych ośrodków ikonopisania w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Słowacji. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej Sarepta, Katedra Sztuki Sakralnej lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, oraz malarze związani z mińską pracownią IKONIQUE. Uczestnikami warsztatów w Nowicy są artyści reprezentujący tradycje prawosławne i katolickie, którym przyświeca ten sam cel – odnowa ikony jako obrazu liturgicznego stanowiącego ważny element wspólnej tradycji Kościoła.

2009


Katalog prezentujący prace powstałe w trakcie I Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów Nowica 2009 zamyka okres dojrzewania inicjatywy, którą przed laty zapoczątkowało ufundowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy ikony do cerkwi św. Michała Archanioła na Przysłopiu. Ikona postała w pracowni Małgorzaty Dawidiuk – komisarza nowickich warsztatów. Dziś można powiedzieć, że związała tą wybitną artystkę z Nowicą, bo gdy przygotowywaliśmy w 2007 r. I Spotkania Teatralne INNOWCA oczywistym dla nas było, że powinna im towarzyszyć wystawa prac Małgorzaty. Dlatego na przełomie kwietnia i maja 2008 r. kaplicę pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zapełniły cienie bezimiennych świętych towarzyszące ikonie Deisis. To odważne połączenie tradycji i nowych form poszukiwania Boga zachęciło nas do planowania kolejnego przedsięwzięcia Bractwa Sarepty i Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy, w którym mogliby wziąć udział inni współcześni malarze. Bliskie kontakty ze środowiskiem artystów lwowskich, nawiązane w związku z festiwalem INNOWICA zaowocowały spotkaniem z Romanem Vasylykiem, profesorem lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pan Profesor zgodził się objąć funkcję komisarza warsztatów i przyjechał do Nowicy wraz ze swoimi współpracownikami i studentami.

Zaangażowaniu obu komisarzy zawdzięczamy, że ośrodek Sarepty w Nowicy, w czasie dwóch wrześniowych tygodni, stał się miejscem twórczego spotkania artystów z Polski, Słowacji i Ukrainy kontynuujących tradycję sztuki sakralnej. Świadectwem ich pobytu i pracy w atmosferze modlitewnego skupienia są ikony przedstawiające Zbawiciela.

Dzięki pomocy i życzliwości szeregu osób i instytucji udało się nie tylko przeprowadzić warsztaty i zorganizować wystawy, ale również wydać niniejszy katalog. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że oba przedsięwzięcia naszych stowarzyszeń, majowy festiwal INNOWICA i wrześniowe warsztaty ikonopisów na trwale wpiszą się w kalendarz znaczących wydarzeń artystycznych w Małopolsce.

ks. Jan Pipka
Bractwo Młodzieży Greskokatolickiej Sarepta

Mateusz Sora
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy

Каталог презентує праці, які були створені під час І Міжнародного пленеру іконопису в Новиці 2009 року, що завершує період формуваня ініціативи, яку започаткувало Товариство друзів Новиці, заспонсорувавши ікону до церкви Архангела Михаїла на Прислупі. Ікона була створена в майстерні Малгожати Давидюк ­­― керівника пленеру в Новиці. Сьогодні можемо сказати, що саме повязує цю виняткову художницю з Новицею, адже коли тільки було започатковано нами у 2007 році І Театральну зустріч «ІН НОВИЦЯ», стало зрозумілим, що виставка праць п. Малгожати повинна їм товаришувати. Саме тому, на межі квітня і травня 2008 р. каплицю Успіння Божої Матері заполонили безімені тіні святих поряд з іконою Дейсіс. Таке відважне поєднання традицій та нових форм пошуків Бога заохотило нас до планування нової ініціативи Брацтва Сарепти і Товариство друзів Новиці, в якому могли б брати участь сучасні художники та малярі.

Завдяки безпосередньому контакту з львівськими художниками, нав‘язаними під час фестивалю «ІН НОВИЦЯ», вдалося оргнізувати зустріч з паном прфесором Львівької національної академії мистецтв Романом Василиком. Пан професор погодився бути керівником новицького пленеру та приїхав до Новиці зі своїми співробітниками та студентами. Завдяки активності обидвох керівників, Новиця, протягом 2- вересневих тижнів, стала центром ― місцем творчої зустрічі художників з Польщі, Словачини та України, які продовжують традиції сакралього мистецтва. Свідченням їх перебуваня та творчої праці серед молитовно-духовної атмосфери стали ікони, що відображують Спасителя.

Завдякм допомозі та підтримці багатьох осіб й установ вдалося провести не тільки пленер, а й організувати виставку та видати сьогоднішній катаог. Сердечно завдячуємо всім, хто брав участь у цьому проекті. Маємо надію, що обидва представники наших товариств, травневий фестиваль «ІН НОВИЦЯ» та вересневий пленер з іконопису, на довго відначаться в календарі пам’ятних дат та мистецьких полій на теренах південо-східної Польщі.

o.Іван Піпка
Брацтво грекокатолицької молоді «Сарепта»

Матеуш Сора
Товариство друзів НовиціKomisarze: Roman VASYLYK (Ukraina), Małgorzata DAWIDIUK

Uczestnicy: Marija KOLODIJ (Ukraina),Taras LESIV (Ukraina), Oksana TORTYNA (Ukraina), Olga VYSHNEVSKA (Ukraina), Antonina SYBIRA (Ukraina), Ihor KISTECHOK (Ukraina), Vasyl SYVAK (Ukraina), Igor STEPANYK (Ukraina), Ludmila LAKOMA-KRAUSOVA (Słowacja), Vladimir SEMAN (Słowacja), Rastislav ROKA (Słowacja), Hanna DĄBROWSKA (Polska), Maria PODLEŚNA (Polska), Bogusław ANDRES (Polska), Jerzy WOJTOWICZ (Polska)

Materiały warsztatowe:
Galerie zdjęć:
Sponsorzy:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz